Två glada studenter.

Där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm

I Flemingsberg utvecklas en inspirerande mötesplats med människan i centrum. Vi går från en regional kärna till en internationell stjärna i och med utvecklingen av Flemingsbergsdalen. Här skapas plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

  • Bild över Flemingsbergs Block Party.

Fantastisk festival i Flemingsberg

Den 24-25 maj genomfördes andra upplagan av Flemingsbergs Block Party. Under två dagar sjöng kända artister blandat med lokala band, dansshower, kultur- och idrottsaktiviteter.

Glad kvinna i stadsmiljö.

Leva och bo i Flemingsberg

Flemingsberg är redan nu en plats full av möjligheter och liv. 18 000 människor bor här och möts i skolor, parker, naturområden, sportanläggningar, butiker, restauranger och kaféer. Välkommen!

Läs mer under Leva och bo

Stadsutvecklingen i Flemingsberg

Runt hela Flemingsberg utvecklas mötesplatser för alla boende och besökare. Här byggs en stadskärna där människor, kunskap och idéer ska mötas. Bostäder, förskolor, gång- och cykelstråk, ny infrastruktur, parker och mycket mer byggs och kommer att byggas fram till år 2050.

Läs mer under Stadsutveckling

Vy över framtida torg.
Kvinna framför byggnad i solen.

Utbildning och forskning

Till 2050 bygger vi ett vetenskapligt centrum där utbildning, forskning och kreativitet samsas på en och samma plats. Här samsas högskolor, universitet och konstskola med vetenskaplig forskning och en miljö där kreativa idéer blir till verklighet.

Läs mer under Utbildning och forskning

Företag och etablering

Flemingsberg är ett av de starkast växande utvecklingsområdena söder om Stockholms innerstad. Här finns gott om möjligheter för handel, arbetsplatser och samarbeten. Kom och vad med – bli en del av södra Stockholms största affärsnav!

Läs mer under Företag

Visionsbild över resecentrum.
Människor sitter på en terrass.

Om Flemingsberg

Den regionala stadskärnan Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens största och viktigaste utvecklingsområden.

Här utvecklas ett nytt stadscentrum med handel, kultur och restauranger, tusentals nya arbetstillfällen, bostäder och studieplatser inom en högre utbildning.

Läs mer under Om Flemingsberg