Visionsbild över torg.

Stadsutveckling i Flemingsberg

Nu växer en stadsliknande miljö fram med runt 12 000 nya bostäder i Flemingsberg.

Stora satsningar görs för att utveckla Flemingsberg med arbetsplatser, bostäder, förskolor, service, parker och nya gång- och cykelstråk. En ny infrastruktur tar form genom Tvärförbindelsen och Spårväg Syd. Det ska bli ännu enklare att åka kollektivt.

Flemingsbergsdalen – ett nytt stadsdelscentrum

Runt Flemingsberg station bildas ett centrum för att locka 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Målet är att Flemingsberg utvecklas vidare från en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum.

Flemingsbergsdalen ska även bli en regional bytespunkt för kollektivtrafik. Stora infrastrukturprojekt som Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd planeras till Flemingsberg.

Kolla in Flemingsbergsdalens utveckling

Nya hyres- och bostadsrätter på Hälsovägen

Flera bostadsbolag bygger hyresrätter och bostadsrätter på Hälsovägen. Här byggs även två nya förskolor. Du som ska bo här får nära till restauranger, kaféer och annan service. Det är ett stenkast till buss, pendeltåg och fjärrtåg. Om du hellre vill gå eller cykla kommer det finnas nya gång- och cykelstråk i området.

Huge bygger 210 hyreslägenheter

Brabo bygger 180 bostadsrätter

Riksbyggen bygger 200 bostadsrätter

Birger Bostad bygger kvarter med bostadsrätter

Hus från Riksbyggen.
Visionsbild över hus i Grantorp.

Student- och forskarbostäder med internationell prägel

Snart kan du som student flytta in i nya student- och forskarlägenheter i Grantorp. Här får du nära till Campus Flemingsberg och allt annat Flemingsberg har att erbjuda. I området bor redan en stor mängd studenter och forskare från hela världen.

Kolla in de nya student- och forskarbostäderna

Ny entré till Södertörns högskola

Nu planeras det för en ny lättillgänglig entré till Södertörns högskola. Den nya entrén till campusområdet ska leda från gångbron och rulltrappan vid Flemingsbergs station.

Lösningen blir bättre för dig som går eller cyklar. Gång- och cykelstråken i området ska bli mer sammanhängande och tillgängliga.

Visionsbild över torg.

Satsning på Novum – utbildning, vård och forskning

I Novum forskningspark på Hälsovägen bedrivs forskning och högre utbildning. Verksamheten ska utvecklas och tre nya byggnader kommer byggas. De nya lokalerna ska rymma kontor, utbildning, service, vård och forskning.

Nya Björnkulla med bostäder, skola, park och service

Björnkulla ligger i Flemingsbergs södra del och gränsar till Botkyrka kommun i väster, till Flemingsbergsskogen i söder och Visättra i öster. Planen är att Björnkulla ska utvecklas med nya bostäder, verksamheter, förskolor och skola, torg och park. Verksamheter i området ska även kopplas ihop med den befintliga Hantverksbyn i Botkyrka kommun.

Läs om framtidens Björnkulla

Illustration över området, streck och pilar.
Illustration ovanifrån på område med hus.

Visättra knyter ihop viktiga områden

Visättra ska bindas samman med områdena runtomkring via gång- och cykelvägar, gator och kollektivtrafik. I planen ingår också att se över var det är bäst att bygga nya bostäder.

Visättra gränsar till Flemingsbergsdalen och är en del av den regionala stadskärnan Flemingsberg.

Läs mer om utvecklingen i Visättra

Nytt polishus med över tusen arbetsplatser

Det planeras för ett nytt polishus i Flemingsberg med 1 000-1 500 arbetsplatser. Polishuset ska ligga bredvid Alfa Lavals nya huvudkontor och i närheten av Södertörns tingsrätt utmed Björnkullavägen. Byggnaden blir en ny huvudetablering för polisens verksamhet i södra Stockholm.

Läs mer om planerna på nytt polishus

Skylt från Polisen.
Bild på spårvagn och karta.

Spårväg Syd binder samman regionen

För att det ska det bli ännu enklare att resa kollektivt och hållbart planeras det för en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt ska spårvägen bli cirka 17 kilometer lång, med 16 hållplatser.

Spårväg Syd är en viktig pusselbit för att ytterligare utveckla och binda samman regionen.

Här hittar du allt om Spårväg Syd

Nya Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en ny mötesfri motortrafikled som kommer knyta samman flera av Stockholmsregionens regionala stadskärnor – Kungens kurva–Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum.

Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Läs om planerna för Tvärförbindelse Södertörn

Karta över Tvärförbindelse Södertörn.