Arbetsplatser, handel och kultur

I Flemingsbergsdalen pågår utvecklingen av nya bostäder, shopping, hotell och sportcenter. Redan under 2016 öppnade de första butikerna. För att ge prioritet åt det hållbara resandet planeras även för ett helt nytt resecentrum. I kommande etapper planeras shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker.

FORSKNINGSMILJÖER I FRAMKANT

Under 2016 flyttade KTH och Röda Korsets Högskola till den nybyggda utbildnings- och forskningsmiljön Technology and Health. Här skapas en unik miljö för samverkan inom hälsa, vård och omsorg.

Läs mer hos Flemingsberg Science

RESECENTRUM – ETT NAV I MÄLARDALEN

Flemingsberg ska bli ett nav för det hållbara resandet i Mälardalen genom ett helt nytt resecentrum, granne med växande handel, kultur, restauranger och nya mötesplatser.

Läs mer på Huddinge.se

SPÅRVÄGAR KNYTER SAMMAN REGIONEN

Spårväg syd stärker tvärförbindelserna i södra Stockholm genom att skapa en betydelsefull länk mellan Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen. Totalt handlar det om cirka 17 kilometer spårväg som kan knyta samman de södra delarna av regionen.

Läs mer på Huddinge.se