Vill du veta mer om Flemingsberg?

Just nu händer det mycket i Flemingsberg. Vill du komma i kontakt med oss som driver utvecklingen av Flemingsberg hittar du kontaktpersoner nedan.

Information om programutveckling

SIGNE WERNBERG
SIGNE WERNBERGOmrådesstrateg – leder och samordnar utvecklingen, Huddinge kommun. Telefon: 08-535 313 75

Samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle

BJÖRN VARNESTIG
BJÖRN VARNESTIGFlemingsberg Science, främjar samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Telefon: 0708-380459

Marknadsföring och information

HELENA LUNDBERG
HELENA LUNDBERGMarknadschef, Huddinge kommun. Telefon: 08-535 301 98

Näringsliv och företagsetablering

PIA FORSBERG
PIA FORSBERGNäringslivschef i Huddinge kommun. Telefon: 08-535 313 93

Företagslots Huddinge kommun

AGNETA PERSSON HELLSTEN
AGNETA PERSSON HELLSTENFöretagslots. Telefon: 08-535 313 92

VI UTVECKLAR FLEMINGSBERG

Webbplatsen är ett samarbete mellan aktörerna i Flemingsberg och Stockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun.