Campusområdet (nytt namn)

Visionsbild över Flemingsbergsdalen.

Flemingsbergsdalen – nytt
internationellt stadsdelscentrum

Runt Flemingsberg station ska forsknings- och affärscentrumet utvecklas. Ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

Målet är att utveckla Flemingsberg vidare från en regional kärna till ett internationellt affärs- och forskningscentrum. Fastighetsbolaget HEBA var först ut med lägenheter i Flemingsbergsdalen.

I Flemingsbergsdalen pågår utvecklingen av nya bostäder, shopping, hotell och sportcenter. För att ge prioritet åt det hållbara resandet planeras även för ett helt nytt resecentrum. I kommande etapper planeras shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker.

Ellatini officiatem vent

ma perepra soluptatur sit, autesed ellatini officiatem vent, ventem volupta tiustib erianis nimod quam quiberum rem que molupta ecullup tiusam verit acia. autesed ellatini officiatem vent, ventem volupta tiustib erianis nimod ecullup tiusam verit acia ma perepra soluptatur sit

Autesed ellatini officiatem vent, ventem volupta tiustib erianis nimod quam quiberum rem que molupta ecullup tiusam verit acia. autesed ellatini officiatem vent, ventem volupta tiustib erianis nimod ecullup tiusam verit acia

Bild på huset för Operan och Dramaten.

Operan och Dramaten flyttar till Flemingsberg hösten 2024

ma perepra soluptatur sit, autesed ellatini officiatem vent, ventem volupta tiustib erianis nimod quam quiberum rem que molupta ecullup tiusam.

Läs mer på Dramatens webbplats