Flemingsberg – en stadskärna i södra Stockholm där människor, kunskap och idéer möts

I Flemingsberg utvecklas en inspirerande mötesplats med människan i centrum. Här växer en urban stadsmiljö fram med närmare 12 000 nya bostäder, 20 000 arbetsplatser och en ny central stadskärna med handel, kultur och service.

HUDDINGE BYGGER ETT MODERNT SAMHÄLLE

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med mer än 100 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen.

Läs mer på Huddinge.se

KLARTECKEN FÖR SPÅRVÄG SYD – 18 500 NYA BOSTÄDER

Nu är det klart att Spårväg syd börjar byggas 2024. Något som ger möjlighet för cirka 18 500 nya bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp.

Läs mer

NY GYMNASIESKOLA ÖPPNAR ÅR 2019

Planeringen av den nya gymnasieskolan mitt på Campus Flemingsberg är i full gång. Placeringen blir i forskningshuset Neo som just nu uppförs för Karolinska Institutet. Våningsplan fyra och en del av plan fem vigs till gymnasieskolan, som ska invigas redan hösten 2019.

Läs mer

FLEMINGSBERGS UTVECKLING SPEGLAS I NY TIDNING

”Campus Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Ett växande tvärvetenskapligt campus med fyra högskolor, en femte på väg, ett universitetssjukhus och ett framväxande företagskluster av framtidsforskning.”

Läs mer hos Flemingsberg Science

FORSKNINGSMILJÖER I FRAMKANT

Under 2016 flyttade KTH och Röda Korsets Högskola till den nybyggda utbildnings- och forskningsmiljön Technology and Health. Här skapas en unik miljö för samverkan inom hälsa, vård och omsorg.

Läs mer hos Flemingsberg Science

20000 NYA BOSTÄDER FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vår vision är att bli en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, med levande stadsmiljöer, och en närhet till grönska och rekreation.

Läs mer på Huddinge.se