Grönt ljus för Tvärförbindelse Södertörn

Nu har vägplanen vunnit laga kraft. Läs mer om vad det betyder för Tvärförbindelse Södertörn.